Nyheter

Träningen hösten 2022

Vi bedriver kvalificerad träning för juniorer som seniorer flera dagar i veckan. Det finns grupper på olika nivåer,

Anmälan hittar du under fliken Träning.

 

Välkommen!

Tävlingsresultat och information från tävlingar

 

Här publicerar vi nyheter om våra tävlingsspelare, juniorer, seniorer och pensionärer.

Klubben har en ambition att ha flera lag utöver de vi har idag som består av

P10, P12, P14, H70 och H75.

Styrelsen tycker det är mycket roligt att vi har spelare som når goda resultat i olika tävlingar de medverkar i.

Vinst i Trollservern

13 juli, 2022

Dante Boylan tog hem segern i Trollservern P10A. Maddox Kullman kom på tredje plats.

Styrelsen ber att få gratulera och tackar för era insatser!

 

Vinst i Next Generation 11B

8 juni, 2022

Stenungsundsjunior vann Next Generation 11B i Lidköping

 

Dante Boylan tog hem segern i Next Generation i helgen som spelades i Lidköping.

Dante har tränat i klubbens regi under flera år, och är en av våra duktiga juniorer som skördar framgångar på banorna runt om i landet.

Styrelsen ber att få gratulera och tackar för din insats!

 

Inriktningsbeslut

Ny hall på Nösnäs, Arena området!

Ny tennishall på Nösnäs! 

Stenungsunds Tennisklubb har erhållit ett Inriktningsbeslut fattat av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. (20210610)

Dessvärre har klubben fått information om att de föreslagna alternativen för placering av en tennishall om 3 eller 4 banor ej är aktuellt. Ett tredje alternativ har föreslagits, men nu tittar MeX, Mark och Exploatering på om detta alternativ går att genomföra.

 

Stort behov

Stenungsunds Tk är i stort behov av fler inomhusbanor, bättre lokaler för omklädning, dusch etc. Detta pga ökat intresse för tennis med ökat antal deltagare i klubbens träningsverksamhet, motionsspelare som är boende i området samt sommar- och helgbesökare. Med en modern och väldimensionerad anläggning, får klubben dessutom helt andra möjligheter att arrangera tävlingar, cuper, fler lag i seriesystem etc., vilket i befintlig anläggning på Gärdesvägen i dagsläget ej är möjligt.

Försening av planarbete Stenunge 4:75 samt arbete med ny hall på Nösnäs

25 mars, 2022

Dessvärre har klubben fått besked om att både arbetet med detaljplanen för Stenunge 4:75, dvs den fastighet som vi har på Gärdesvägen 13 står still förnärvarande. Skälet är att Stenungsunds Kommun ansvariga har mycket att göra. Dessutom behöver utredningen kompletteras med ytterligare utredningar gällande framtida vattenståndshöjningar etc.

 

Arbetet med etablering på Nösnäs fortgår, men det kommer ta tid innan ett realistiskt beslut om var en eventuell byggnation av en hall kan göras. Förnärvarande finns ingen tidsplan.

Önskemål för ny hall

1 september, 2021

Nu har styrelsen i Stenungsunds Tk, lämnat in en sammanställning på Stenungsunds Kommuns (Kultur & Fritid), över önskemål av de behov av antal banor, övriga lokaliteter och övrigt vad som vi anser behövs i en modern anläggning, Nästa steg är att av kommunen anlitad arkitekt, ska komma med ett skissförslag på anläggning avseende placering och innehåll avseende de önskade behoven från klubbens sida.

Fortsatta diskussioner med Stenungsunds Kommun gällande hall på Nösnäs

10 maj, 2021

Den 10 maj hade vi ett uppföljningsmöte med Kultur och Fritid samt ekonomirepresentant för Stenungsunds Kommun. Klubben höll en presentation om vårt nuläge, både sett ur verksamheten och även vår ekonomiska situation. Vi presenterade också hur vi ser på en finansiering av en fyra banors hall och vad som kommer krävas för att det rent ekonomiskt ska gå ihop.

En ny hall innebär en stor uppväxling av vår verksamhet, beläggning av banorna (ströbokningar utöver träningen) samt att arbeta med att få sponsorer, ordna turneringar etc. Vi i styrelsen vill inte vilseleda, utan håller oss till en så sannolik och verklighetstrogen bild av hur vi kan bygga och driva en betydligt större anläggning än vad vi har idag.

Mötet var i positiv anda och Kultur och Fritid kommer ta det vidare. Finns även en VIsion 2035 som det arbetas med, och däri ska vi finnas med, anser i alla fall Stenungsunds Tk:s styrelse.

Årsmöte 2021

Stenungsunds Tennisklubb höll årsmöte den 10 maj kl 19:00 via Teams. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar, godkändes Verksamhetsplan och budget för 2021, samt inval av nya ledamöter och suppleanter. Önskas mer information om klubbens ekonomi, kan ni kontakta oss på: info@stenungsundstk.se.

Klubbnytt 5/2019

16 mars, 2020

Etapp 1 är avklarad, dvs renovering av herrarnas dusch, nya fönster. Damernas fick en ny VVB. Etapp 2: Som tidigare meddelats har styrelsen beslutat att renovera resterande utrymmen för omklädning samt även göra vid entrén. Förhoppningsvis om ekonomin tillåter kommer det ske under våren 2020 och sommaren 2020.

Vi ber om överseende med att det kan bli lite rörigt, men det är absolut nödvändigt att vi renoverar våra lokaler.

Corona viruset

16 mars, 2020

Vi följer vad som sägs på nyheterna samt vilka rekommendationer som SvTf ger. Länk med uppdaterad information finns under fliken HEM.

Återkrav Stenungsunds Kommun

15 januari, 2019

Beslut från kommunstyrelsen i Stenungsund kommer att läggas på framtiden. Vi fick besked i januari 2020 att personen som arbetar med planarbetet slutade under hösten 2019 och därmed avtog arbetet. Ny exploateringschef kan ej ge besked när detta blir klart. Styrelsen kommer att ta upp på möte hur vi ska gå vidare. Ev återkrav på avgifterna med ackumulerad ränta kan bli aktuellt.

Träningsverksamheten

15 januari, 2020

Ansökan för höstens träning och vårens träning är öppen. Nytt är att du anmäler dig både till hösten 2020 och våren 2021. Vill du ej fortsätta under våren, ber vi dig kontakta Martin Syrén senast 15 december 2020 på nedanstående mail.

Är ni intresserade, kontakta chefstränare Martin Syrén på 070-400 12 40 eller tranare@stenungsundstk.se.